Öğrenciler için Genel Kullanım Koşulları (GoStudent)

Her türlü sorunuz için bizimle iletişime geçebilirsiniz; ancak önce yasal duyurumuza bir göz atmanızı öneririz, aradığınız bilgiyi bulabilirsiniz:

Bu belgenin amacı, TUS MEDIA S.L.'ye ait ozelders.gostudent.org'un (bundan sonra "GoStudent" olarak anılacaktır) Genel Kullanım Koşullarını oluşturmaktır. (bundan sonra "Tus Media" olarak anılacaktır), Barcelona Ticaret Siciline kayıtlıdır: Cilt 42792, Folio 111, Sayfa B413067, kayıtlı ofisi Pallars, 3-5 Palau B 3° 2ª, 08402 Granollers Barcelona (İspanya), Vergi Numarası B65640930. 

Bu Genel Kullanım Koşulları, GoStudent'ın bazı içeriklerinin ve/veya hizmetlerinin kendi özel kullanım koşullarına sahip olma olasılığını dışlamaz. Bu nedenle TusMedia platformları aracılığıyla farklı hizmetler sağlamayı veya kullanmayı kabul etmeniz durumunda, genel kullanım koşullarının veya diğer sözleşmelerin farklı versiyonlarını da kabul etmek zorunda kalmanız ihtimali söz konusu olacaktır.

 1. Amaç

 2. Öğrenci Sorumluluğu

 3. İçerik kaldırma politikası

 4. Reklamların yayınlanmasına ilişkin kurallar

 5. Öğrenci etkinliğinin geliştirilmesi

 6. Öğretmenlerin ve/veya Eğitim Merkezlerinin Sorumluluğu

 7. Kullanıcı Derecelendirmeleri

 8. SMS yoluyla sunulan hizmetler

 9. Aramalar yoluyla sunulan hizmetler

 10. Denge hizmeti

 11. Sınırsız Geçiş

 12. Potansiyel Öğrenciler

 13. Reklam bilgilerinin gönderilmesi

 14. Ulaşılabilirlik

 15. Bağlantı politikası

 16. Fikri mülkiyet

 17. Gizlilik Politikası

 18. Çerez politikası

 19. Güncellemeler ve değişiklikler

 20. Küçükler

 21. Genel Kullanım Koşullarının çözümlenmesi ve feshi

 22. Uygulanabilir mevzuat

 GoStudent'ın Amacı

GoStudent, bir yandan staj veya dil değişimi sağlayıcılarına ("Öğretmenler") izin veren, "ozelders.gostudent.org" ("Web Sitesi") web sitesi aracılığıyla erişilebilen bir çevrimiçi arabuluculuk teknolojisi platformudur ("Platform"). ve eğitim merkezleri şu şekilde anlaşılmalıdır: akademiler, okullar, eğitim merkezleri, dernekler, eğitim veya danışmanlık şirketleri, kamuya hizmet veren bir kuruluşa sahip profesyoneller, kendi adını değil bir marka/ticari adı kullanan öğretmen veya profesör grupları (" Eğitim Merkezleri”) çeşitli alanlarda eğitim sunan reklamlar yükleyebilir ve diğer taraftan staj veya dil değişimine katılanlar (“Öğrenciler”) sunulan alanlarda eğitim talep edebilir. Öğretmenler, Eğitim Merkezleri ve Öğrenciler toplu olarak kullanıcılar (“Kullanıcılar”) olarak anılacaktır. GoStudent, Kullanıcılarına doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir zaman herhangi bir eğitim hizmeti sağlamaz.

Bu Genel Koşullar, Platformun Öğrenciler ile Tus Media arasında kullanımını düzenler ve Platformda Öğrenci olarak kayıtlı tüm gerçek veya tüzel kişiler için geçerlidir. Tüzel kişiyseniz, platformu kullanmak ve hizmetlerden yararlanmak için, herhangi bir kısıtlamaya veya çekinceye tabi olmaksızın, temsil ettiğiniz kuruluş adına bu Genel Kullanım Koşullarına ve ayrıca platformun belirli hizmetlerini düzenleyen diğer özel koşullar ve Web Sitesinde yayınlanan kurallar ve/veya politikalara bağlı kalmayı kabul edersiniz.

Web Sitesindeki herhangi bir Öğretmen veya Eğitim Merkezine erişim ve kayıt, bu Genel Kullanım Koşullarının bilindiği ve kabul edildiği anlamına gelir.

Herhangi bir Kullanıcının Web Sitesine erişimi ve kaydolması, bu Genel Kullanım Koşullarını bildiği ve kabul ettiği anlamına gelir.

Tus Media'nın yasa dışı içeriğin varlığından haberdar olması durumunda talebi incelemeye devam edeceğiz ve uygun olduğu takdirde talebin derhal geri çekilmesine geçeceğiz.

Öğrencinin bu Web Sitesinde veya Platformda herhangi bir yasa dışı veya uygunsuz içerik tespit etmesi durumunda, fazla gecikmeden aşağıdaki bağlantı aracılığıyla bizi bilgilendirmenizden memnuniyet duyarız: https://ozelders.gostudent.org/help/. Yapılan bilgileri veya iletişimi mümkün olan en kısa sürede analiz edeceğiz ve uygun olduğu takdirde, bunları derhal geri çekeceğiz. Verilen bilgiler nedeniyle herhangi bir cezai suç veya başka türden bir suçun işlendiğine dair emarelerin olması veya bilgi olması nedeniyle gerekli olması halinde, yetkili makamlara bilgi vereceğiz.

Her halükarda, Web Sitesinden veya Platformdan herhangi bir yasa dışı veya uygunsuz içeriği kaldırmamız durumunda, Kullanıcıyı veya bu bilgileri barındıran üçüncü tarafı bilgilendireceğiz ve onlar, içeriğin kaldırılması kararına şu şekilde itiraz edebilirler: Tus Medya. Kullanıcıların veya üçüncü tarafların itiraz haklarını kullanmak ve iddialarını Tus Media'ya şu e-posta adresinden sunmak için beş [5] takvim günü süresi olacaktır: legal@tusmedia.com. İddialarınız doğrulandıktan sonra Tus Media, alınan kararı belirterek tarafınıza en kısa sürede yanıt verecektir.

Öğrenci etkinliğinin geliştirilmesi

Bu Genel Kullanım Koşulları, Tus Media'nın Platformu Öğrencinin kullanımına sunduğu koşulları tanımlar. Öğrenciler Platformu, mesaj göndererek veya bazı durumlarda telefon ederek (Öğretmen ve/veya Eğitim Merkezinin telefon numarasını görmeyi talep ettikten sonra) Öğretmenler ve/veya Eğitim Merkezleri ile iletişime geçmek için kullanabilirler. Her iki senaryoda da Tus Media, Öğretmenin ve/veya Eğitim Merkezinin ilgili Öğrenciye yanıt verebilmesi veya iletişime geçebilmesi için gerekli verileri sağlayacaktır.

Tus Media, GoStudent Kullanıcıları arasında kurulan ekonomik, istihdam ve/veya diğer herhangi bir ilişkiden haberdar değildir ve bunlardan sorumlu değildir. Tus Media, Kullanıcılara, söz konusu iletişimin içeriğinden sorumlu olmaksızın yalnızca iletişim kurabilecekleri bir Web Sitesi sunmaktadır. Tus Media, Öğrenciler ile Öğretmenler ve/veya Eğitim Merkezleri arasındaki e-postaların içeriğine erişim sağlamamaktadır. Söz konusu temastan kaynaklanan her türlü faaliyet, Öğretmenlerin ve/veya Eğitim Merkezlerinin ve Öğrencilerin münhasıran sorumluluğu altındadır.

Tus Media, GoStudent Kullanıcıları arasında telefonla veya e-posta yoluyla yapılan iletişimlerin yanıtlanacağını garanti etmez. Öğretmenler ve/veya Eğitim Merkezleri, Öğrencilerden aldıkları soruları açmak ve yanıtlamaktan yalnızca sorumludur.

Tus Media, eğitim yöntemini, içeriğini ve öğretilen derslerde kullanılan materyalleri bilmez ve bunlardan sorumlu değildir. Bu hususlar yalnızca Kullanıcılar arasında kararlaştırılmalıdır.

Tus Media, etkinliğin gerçekleştiği yeri veya Kullanıcılar tarafından mutabakata varılan programlara uyulmasını veya alışverişlerin, uygulamaların ve/veya özel derslerin geliştirilmesini bilmez ve bundan sorumlu değildir.

Tus Media, Öğretmenlerin ve/veya Eğitim Merkezlerinin teknik yeterliliklerini bilmez veya garanti etmez ve bunların profesyonel öğretmen olup olmadıklarını veya faaliyetleriyle ilgili yasal ve mali düzenlemelere uyup uymadıklarını kontrol edecek herhangi bir yolu yoktur.

Eğitmenlerin ve/veya Eğitim Merkezlerinin Sorumluluğu

Öğretmenler ve/veya Eğitim Merkezleri, Öğrencilere sağlanan hizmetler için ilgili mesleki faaliyete doğru şekilde kaydedilmesinden sorumlu olan yegâne kişilerdir. Bu nedenle Tus Media, Öğretmenlerin ve/veya Eğitim Merkezlerinin ihtiyaç duyduğu izinlerin alınmasından sorumlu değildir ve tamamen muaftır.

Öğretmenler ve/veya Eğitim Merkezleri tarafından sunulan hizmetlere ilişkin sözleşme ilişkisi, doğrudan Öğretmen ve/veya Eğitim Merkezi ile Öğrenci arasında kurulur; Tus Media bu ilişkinin bir parçası değildir ve Hizmetin sağlanmasına doğrudan veya dolaylı olarak müdahale etmez. Öğretmen ve/veya Eğitim Merkezinin hizmetleri nedeniyle, Kullanıcılar arasındaki sözleşmeye dayalı ilişkinin düzenlenmesi bu Genel Kullanım Koşullarının konusu değildir ve hiçbir durumda olmayacaktır.

Öğrenci Derecelendirmeleri

Öğrenciler, GoStudent aracılığıyla Öğretmenler ve/veya Eğitim Merkezleri tarafından sağlanan hizmetleri ücretsiz olarak değerlendirebilirler; bu değerlendirmeler Tus Media için herhangi bir sorumluluk doğurmaz ve Öğrenci, Tus Media'yı öğretmenlerden, eğitim kurumlarından veya herhangi bir ucuncu partiden alabileceği herhangi bir iddiaya karşı zararsız tutmayı taahhüt eder. 

Tus Media, İçerik Kaldırma Politikamız uyarınca hiçbir durumda ahlaka saldırı, kamu düzenine zarar verme veya küçük düşürücü nitelikte olmayacak şekilde yorumları denetler. Özellikle Tus Media, söz konusu hizmetle ilgili soruları telefon hizmeti aracılığıyla yanıtlamayacaktır.

Bakiye hizmeti

Öğretmenler ve/veya Eğitim Merkezleri GoStudent hesaplarına para yükleyebilir ve bu parayı daha sonra şu hizmetlerle sözleşme yapmak için kullanabilirler: Reklam yükleme ve reklamları öne çıkarma. Girilen paranın süresi dolmaz, dolayısıyla para GoStudent hesabında tutulacaktır.

Bakiye yalnızca GoStudent'ın sunduğu hizmetler için kullanılabilir ve para iade edilemez. Öğretmen ve/veya Eğitim Merkezinin Site hizmetlerinden çıkmak istemesi ve bakiyesinin olması durumunda bu iade yapılmayacaktır.

 

Bakiye kullanımı yoluyla herhangi bir abonelik hizmetinin etkinleştirilmesi (ister öne çıkan reklamlar ister platformda mevcut bir Tus Media premium hizmeti olan Doğrulanmış Öğretmen olsun),  hesapta yeterli bakiye olduğu sürece ve yoksa, bakiye yüklemeye bağlı kartın kullanılması yoluyla, Öğretmen ve/veya Eğitim Merkezi bakiyesi aracılığıyla bu hizmet için düzenli olarak ücretlendirilmenin kabul edildiği anlamına gelir.

 

Koşulların geri kalanı diğer ödeme yöntemleri için geçerli olanlarla aynıdır.

Sınırsız Geçiş

Öğrenci, hizmetin sözleşme imzalandığı tarihten itibaren doksan (90) takvim günü boyunca iletişim kurulabilecek Öğretmenler ve/veya Eğitim Merkezlerinin limitinin kilidini açacak olan Sınırsız Geçiş hizmetiyle sözleşme yapabilecektir.

Bu hizmet, iyi kullanım politikasına tabidir ve aşağıdakiler kesinlikle yasaktır:

 • Profesyonel hizmetlerin reklamı.

 • Reklam içeriği veya SPAM gönderme.

 • Yanlış iletişim bilgilerinin kullanılması: e-posta, telefon numarası...

Ayrıca, iyi kullanım politikası nedeniyle Sınırsız Geçişin aylık 100 Öğretmen ve/veya Eğitim Merkezi ile iletişim sınırı bulunmaktadır. Bu değer aşıldığında mesajlar bloke edilebilir.

Reklam bilgilerinin Öğrencinin e-postasına gönderilmesi

 GoStudent Öğretmeni olarak kaydolmak, yönetim alanlarımıza erişim veya Öğrencilerle iletişim kurmak için iletişim formlarımızı kullanmak (e-posta yoluyla veya telefon numarasını görüntüleme talebiyle), Tus Media tarafından ticari bilgilerin ve reklamların gönderilmesi için açık yetkilendirme anlamına gelir. Söz konusu yetkiyi iptal etmek isterseniz bunu istediğiniz zaman e-posta adresimiz aracılığıyla yapabilirsiniz: legal@tusmedia.com.

Potansiyel Öğrenciler

Öğrenciyle daha önce Potansiyel Öğrenciler hizmeti aracılığıyla iletişim kurmamış olan Öğretmenler iletişime geçebilir. Bu hizmet, platforma kayıtlı ve doğrulanmış profile sahip öğretmenler tarafından kullanılabilir.

Bu hizmet sayesinde, bir veya daha fazla Öğretmenle iletişime geçen ve yanıt alamayan tüm Öğrenciler, aynı konu ve konum için hizmet sunan veya Öğrencinin çevrimiçi Öğretmen aradığı Öğretmenlere olası potansiyel Öğrenciler olarak görünecektir.

Ulaşılabilirlik

Öğrenci, internette gezinmek ve GoStudent'e erişim için gerekli hizmet ve ekipmanlara sahip olmaktan sorumludur. Herhangi bir olay veya Web Sitesine erişimde zorluk yaşanması durumunda Öğrenci, Tus Media'yı info@ozelders.gostudent.org adresinden bilgilendirebilir; bu durum olayı analiz etmeye devam edecek ve Öğrenciye sorunun mümkün olan en kısa sürede nasıl çözüleceği konusunda talimatlar verecektir.

Tus Medya, hizmet kesintileri, bağlantı hataları, İnternet erişim hizmetinin mevcut olmaması veya eksiklikleri, İnternet ağındaki kesintiler veya Tus Medya'nın kontrolü dışındaki herhangi bir sebepten dolayı sorumlu olmayacaktır.

Özellikle Tus Media, önceki paragrafta açıklanan kesintilerin Birleşik Krallık'ta yaşanmayacağını veya bu ülke için telefonla yardım hizmetinin işlerliğini garanti etmez.

Aynı şekilde Tus Media, üçüncü tarafların sözleşme yoluyla Tus Media ile bağlantılı olup olmadığına bakılmaksızın, üçüncü tarafların eylemlerinden veya ihmallerinden sorumlu olmayacaktır.

Bağlantı politikası

Tus Media, Öğrencinin GoStudent aracılığıyla üçüncü taraflarca sunulan fayda ve hizmetlere, bunlarla ilgisi olmaması kaydıyla erişmesini sağlayan bağlantılı içeriklerden (Bağlantılar) kaynaklanan herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Dolayısıyla Tus Media, burada yer alan bilgilerden veya bu bilgilerden kaynaklanabilecek etkilerden sorumlu değildir. Herhangi bir Öğrenci veya üçüncü taraf, bu tür bağlantıların hukuka, ahlaka veya kamu düzenine aykırı olabileceğini gözlemlerse, bizi info@ozelders.gostudent.org e-postası aracılığıyla bilgilendirmelidir.

Fikri mülkiyet

 

Öğrenci Sorumluluğu 

Öğrenci, GoStudent'a erişimden ve doğru kullanımından, ulusal veya uluslararası geçerli mevzuatın yanı sıra iyi niyet, ahlak, iyi gelenekler ve kamu düzeni ilkelerine tabi olarak tamamen sorumludur. Ve özellikle bu kullanım koşullarına özenle uymayı taahhüt eder. Öğrenciler, GoStudent hizmetlerini ve içeriklerini, üçüncü tarafların haklarına ve çıkarlarına zarar verecek veya herhangi bir şekilde GoStudent'a, içeriklerine ve hizmetlerine zarar verebilecek, devre dışı bırakabilecek, etkileyebilecek veya bozabilecek yasa dışı amaçlar veya niyetler için kullanmaktan kaçınacaktır. Aynı şekilde GoStudent'ın diğer kullanıcılar tarafından normal şekilde kullanılmasının veya bundan yararlanılmasının engellenmesi yasaktır.

Tus Media, bu Web Sitesi aracılığıyla sağlanan verilerin üçüncü şahıslar tarafından kullanılmasından sorumlu değildir. Bu yükümlülüklere uymayanlar, doğacak her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olacaklardır. Tus Media, söz konusu erişimden veya üçüncü kişilerin yasa dışı kullanımından doğabilecek hiçbir sonuç, zarar veya zarardan sorumlu olmayacaktır.

Tus Media, Web Sitesinin Öğrencileri tarafından sağlanan verilerin doğruluğundan sorumlu olmayacağı gibi, Kullanıcılar tarafından GoStudent'ta yayınlanan verilerin doğruluğundan da sorumlu olmayacaktır.

Genel olarak Öğrenci, örnek olarak ve sınırlama olmaksızın şunları taahhüt eder:

 • GoStudent'ı yasa dışı veya yetkisiz amaçlarla kullanmamak. Tus Media, terörist içeriğin yayılmasına karşı mücadeleye kendini adamıştır;

 • GoStudent'ı tamamen veya kısmen değiştirmemek veya tadil etmemek, GoStudent'ın işlevlerini veya hizmetlerini başka bir şekilde engellememek, devre dışı bırakmamak veya manipüle etmemek;

 • Sınai ve fikri mülkiyet haklarını veya kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemeleri ihlal etmemek;

 • GoStudent'ı hakaret etmek, karalamak, korkutmak, kendi imajını ihlal etmek veya diğer Kullanıcıları taciz etmek için kullanmamak;

 • GoStudent'ta yasa dışı, ırkçı, yabancı düşmanı, müstehcen, pornografik, küfürlü, iftira niteliğinde, yanıltıcı, hileli veya herhangi bir şekilde ahlaka veya kamu düzenine aykırı olan herhangi bir yorum veya bilgi yayınlamamak;

 • Diğer Öğretmenlerin ve/veya Eğitim Merkezlerinin ve Öğrenci olarak kayıtlı kişilerin e-posta hesaplarına erişememek;

 • Çok sayıda kişiye toplu ve/veya tekrarlayan e-postalar göndermeyin veya üçüncü tarafların e-posta adreslerini onların izni olmadan göndermemek.

 • GoStudent'ın iletişim formlarını, daha önce diğer GoStudent Kullanıcıları tarafından onaylanmayan ticari iletişimler göndermek için kullanmamak.

 • GoStudent'ı, ticari eylemleri gerçekleştirmek veya Kullanıcılar tarafından daha önce onaylanmayan ticari iletişimler göndermek amacıyla Kullanıcıların iletişim bilgilerini elde etmek için bir rehber olarak kullanmamak.

Yukarıdakilere bakılmaksızın, Tus Media, Genel Kullanım Koşulları'nın Çözüm ve fesih bölümündeki hükümler uyarınca, işbu Genel Kullanım Koşullarına uymayan Öğrencilerin GoStudent'a erişimini dilediği zaman reddetme hakkını saklı tutar. Bu anlamda Tus Media, bu yükümlülüklere uymayan herhangi bir Öğrencinin profilini, reklamını veya yorumlarını İçerik Kaldırma Politikamız hükümleri uyarınca kaldırabilir.

Her halükarda Tus Media, (i) Kullanıcılara veya üçüncü taraflara gelebilecek herhangi bir kayıp ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı, sonuçsal ve/veya cezai zararın yanı sıra diğer nitelikteki zararlardan sorumlu olmayacaktır. Hizmetlerden ve Platform tarafından ve/veya Platform aracılığıyla gerçekleştirilen doğrudan veya dolaylı diğer faaliyetlerden elde edilenler; (ii) iş kayıpları (gelirde ve/veya beklenen tasarruflarda azalma, sözleşmelerin feshi, şerefiye kaybı veya maruz kalınan gereksiz harcamalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere); (iii) ticari itibar kaybı; (iv) Kullanıcıların herhangi bir veri sorumluluğunun kaybı ve ayrıca (v) Tus Media'nın kar kaybından dolayı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Tus Media, söz konusu gecikme veya uyumsuzluk Tus Media'nın makul kontrolü dışındaki koşullara atfedilebilirse, işbu Genel Kullanım Koşullarından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden veya gecikmesinden sorumlu olmayacaktır. Aynı şekilde Tus Media, Öğretmenler ve/veya Eğitim Merkezlerinin faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikler kapsamında onlara uygulanan yükümlülükler konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Reklamların yayınlanmasına ilişkin kurallar

Aşağıdaki noktalardan herhangi birinin ihlali veya bunlara uyulmaması, reklamın kaldırılmasıyla sonuçlanacaktır:

Reklamın başlığı, adı, konumu, açıklaması, fotoğrafı veya videosu alanlarında telefon numaraları, web sayfaları veya e-posta adresleri gibi iletişim verileri yazılamaz veya görüntülenemez. Bu tür veriler, bu amaç için ayrılan özel alanlara girilecektir.

Duyuruların GoStudent temasıyla ilgili olması gerekmektedir; örneğin aşağıdakiler kabul edilmez: ürün alımı veya satışı, finansman, yer kiralama vb.

Reklamlar, web sitesinde yayınlanan diğer reklamların gerçek içeriğini intihal edemez.

İçerik kaldırma politikası

Tus Media, Site veya platformda yasa dışı sayılabilecek her türlü içeriğin tespiti ve kaldırılmasına yönelik mekanizmalar oluşturmuştur. Bu içerikler, kişilik haklarının ihlali, fikri mülkiyet haklarının ihlali, iftira niteliğindeki faaliyetler, Öğretmenler ve/veya Eğitim Merkezleri tarafından sunulan hizmetlerin güvenliği, nefreti kışkırtma, terörizm ile bağlantılı içerikleri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir, yasa dışı sayılmasa da yayınlandıkları Web Sitesi veya platform için yeterli veya uygun olmayan içerikler de dahildir. Tus Media'nın yasa dışı içeriğin varlığından haberdar olması durumunda, talebi incelemeye devam edeceğiz ve uygun olduğu takdirde talebin derhal geri çekilmesini sağlayacağız.

Öğrenci, GoStudent'te yer alan herhangi bir materyalin ve bilginin, yasa dışı veya suç teşkil eden faaliyetlerde ve/veya fikri ve sınai mülkiyet düzenlemelerini veya geçerli yasal sistemin diğer herhangi bir kuralını ihlal eden faaliyetlerde bulunmak amacıyla kullanılmasından feragat eder.

Öğrenciye Web Sitesine erişim izni verilmesi, Tus Medya tarafından fikri veya sınai mülkiyet haklarından feragat edildiği, iletildiği veya tamamen veya kısmen devredildiği anlamına gelmez. Olası herhangi bir şüpheyi ortadan kaldırmak için, öğretmenlerin ve eğitim merkezlerinin, üçüncü tarafların fikri veya sınai mülkiyet haklarını veya platformun sağlayıcısının veya harici üçüncü tarafların bu haklarını kullanmasına izin verilmeyecektir. Yukarıda belirtilen hakları, bu sözleşme ilişkisinde öngörülen amaçlar dışında başka herhangi bir amaçla da kullanamazlar.

Tus Media Web Sitesi içeriğinin herhangi bir şekilde silinmesine, gizlenmesine veya manipüle edilmesine izin verilmez. Aynı şekilde, içeriğin tamamının veya bir kısmının herhangi bir şekilde değiştirilmesi, kopyalanması, yeniden kullanılması, istismar edilmesi, çoğaltılması, kamuya açıklanması, ikinci veya daha sonra yayın yapılması, dosya yüklenmesi, posta ile gönderilmesi, iletilmesi, kullanılması, işlenmesi veya dağıtılması yasaktır. Tus Media'nın veya uygun olduğu hallerde ilgili hakların sahibinin açık yazılı iznine sahip değilseniz, Tus Media web sitesini kamusal veya ticari amaçlarla kullanabilirsiniz.

Gizlilik Politikası

Öğrencilere, işbu Genel Kullanım Koşulları kapsamında Tus Media'ya sağlanan tüm kişisel verilerin yanı sıra Tus Media tarafından sağlanan aracılık hizmetinin kullanılmasıyla oluşabilecek tüm kişisel verilerin bu sözleşme ilişkisini yürütmek ve yönetmek ve uygun olduğu durumlarda gerekli yasal yükümlülüklere uymak amacıyla, Veri Sorumlusu olarak Tus Media tarafından ele alınacağı konusunda bilgilendirilir. Öğrenciler, işbu Genel Kullanım Koşulları başlığında belirtilen adresten Tus Media ile iletişime geçerek erişim, düzeltme, silme, işleme sınırlama ve itiraz haklarını kullanabilirler. Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi için Tus Medya'nın gizlilik politikasına buradan erişebilirsiniz.

Bağlı şirketler

Bu Genel Kullanım Koşullarını kabul ederek Tus Media, S.L. (“Tus Media”), veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi (kimlik verileri, telefon numarası, e-posta ve ders almak istediğiniz konular veya okul düzeyi gibi eğitim ihtiyaçlarınızla ilgili her türlü bilgi) GoStudent GmbH ve burada listelenen yan kuruluşlarına, bu kuruluşların telefon ve/veya e-posta yoluyla ticari iletişimler gönderebilmesi için iletmeyi onaylarsınız.

Tus Media'nın posta adresine (Calle Pallars 3-5 Edificio B, 3-2, 08402 Granollers, İspanya) veya gizlilik@tusmedia.com e-posta adresine yazarak onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.

Çerez politikası

Öğrenciler Tus Medya Çerez Politikasına bu bağlantıdan ulaşabilirler: Çerez Politikası.

GoStudent'ın Güncellenmesi ve Değiştirilmesi

Tus Media, bu Genel Kullanım Koşullarını yürürlükteki mevzuata, yeni içtihatlara ve olağan piyasa uygulamalarına uyarlamak amacıyla herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.

 

Tus Media, bu Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Aynı şekilde Tus Media, belirlenenlerin ötesinde herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin, Web Sitesinde yer alan bilgileri, bu bilgilerin yapılandırılması ve sunumunda ve erişim koşullarında yürürlükteki mevzuata göre herhangi bir zamanda güncelleme, değişiklik yapma veya ortadan kaldırma hakkını saklı tutar. Tus Media, bu Genel Kullanım Koşullarında herhangi bir değişiklik yapılmadan on beş (15) takvim günü önce Öğretmenlere ve/veya Eğitim Merkezlerine e-posta yoluyla bildirimde bulunacaktır.

 

Tus Media, aşağıdaki durumlardan herhangi biri meydana geldiğinde Genel Kullanım Koşullarında derhal geçerli olmak üzere değişiklik yapma hakkını saklı tutar: (1) yasal veya güvenlik gereklilikleri nedeniyle gerektiğinde; (2) Platformda veya Web Sitesinde, hizmetin kendisinde veya uygun olduğu durumlarda ek hizmetlerde teknik nitelikteki herhangi bir değişiklik veya ayarlamadan kaynaklandığında; (3) değişiklik, Tus Media'nın görüşüne göre güvenliğe zararlı veya yasa dışı, saldırgan, uygunsuz veya ayrımcı olan unsurların ortadan kaldırılmasına veya değiştirilmesine karşılık geldiğinde ve/veya (4) çevrimiçi aracılık hizmetlerinin, Öğrenci veya Öğretmenlerin ve/veya Eğitim Merkezlerinin dolandırıcılığa, kötü amaçlı bilgisayar programlarına, spam'a, veri güvenliği ihlallerine veya diğer siber güvenlik risklerine karşı korunmasına ilişkin öngörülemeyen ve yakın bir tehlikeyle başa çıkmak gerektiğinde.

 

18 Yaşından Küçükler

 

Genel olarak, GoStudent hizmetlerinden yararlanmak için reşit olmayanların, GoStudent aracılığıyla kendi gözetimleri altında gerçekleştirilen tüm eylemlerden sorumlu olacak ebeveynlerinin, vasilerinin veya yasal temsilcilerinin iznini önceden almış olmaları gerekir. Açıkça belirtildiği hizmetlerde erişim yalnızca ve münhasıran 18 yaş üstü kişilerle sınırlandırılacaktır.

Genel Kullanım Koşullarının çözümlenmesi ve feshi

GoStudent'te sunulan hizmetlerin ve içeriklerin sağlanması süresizdir.

Öğrenciler diledikleri zaman Platform üzerinden, hesap ayarlarında yer alan linkten veya Tus Medya'dan alacakları e-postaların alt kısmında yer alan linkten abonelikten çıkabilirler.

Aboneliği iptal ettiğinizde, bu Koşullardan kaynaklanan sözleşmeye dayalı ilişkinin geçerliliği sona erecektir (sözleşmenin feshinden sonra bile geçerli olduğu anlaşılabilecek maddelerle ilgili olanlar hariç).

Tus Media, işbu Genel Kullanım Koşullarının Öğrenciler tarafından ihlal edilmesi durumunda hizmeti sonlandırabilir veya askıya alabilir. Örnek olarak ve sınırlama olmaksızın, aşağıda açıklanan davranış, Genel Kullanım Koşullarının ihlali olarak kabul edilecektir: (i) Web Sitesini veya Platformu, bunlara karşılık gelen fikri mülkiyet haklarını herhangi bir şekilde ihlal edecek şekilde uygunsuz veya hileli kullanmak Tus Media'ya veya Öğretmenlere ve/veya Eğitim Merkezlerine; (ii) Platformu geçerli düzenleme veya kanunların ya da bu Genel Kullanım Koşullarının izin vermediği amaçlarla kullanmak; ve/veya diğerlerinin yanı sıra, (iv) Genel Kullanım Koşullarının ve/veya belirli Kullanım Koşullarının ihlali.

Uygulanabilir mevzuat

GoStudent'ın Genel Kullanım Koşulları ve geri kalan yasal koşulları, her bir uç noktasında İspanyol yasalarına tabidir.

GoStudent ile ilgili tüm konular İspanyol yasalarına tabidir ve Kullanıcının ikamet yerinin yargı yetkisine tabidir.

 

Use our Smart Finder
© 2007 - 2024 ÖğretmenBulun Site haritası: Özel öğretmenler