Öğretmenler İçin Genel Kullanım Koşulları (GoStudent)

Her türlü sorunuz için bizimle iletişime geçebilirsiniz; ancak önce yasal duyurumuza bir göz atmanızı öneririz, aradığınız bilgiyi bulabilirsiniz:

Bu belgenin amacı, TUS MEDIA S.L.'ye (Bundan sonra "Tus Media" olarak anılacaktır.) ait ozelders.gostudent.org'un (Bundan sonra "GoStudent" olarak anılacaktır) Genel Kullanım Koşullarını oluşturmaktır. Barselona Ticaret Siciline kayıtlıdır: Cilt 42792, Folio 111, Sayfa B413067, kayıtlı ofisi Pallars, 3-5 Palau B 3° 2ª, 08402 Granollers Barcelona (İspanya), Vergi Numarası B65640930. 

Bu Genel Kullanım Koşulları, GoStudent'ın bazı içeriklerinin ve/veya hizmetlerinin kendi özel kullanım koşullarına sahip olma olasılığını hariç tutmaz. Bu nedenle, Tus Media platformları aracılığıyla farklı hizmetler sağlamayı veya kullanmayı kabul etmeniz halinde, genel kullanım koşullarının veya diğer sözleşmelerin farklı versiyonlarını da kabul etmek zorunda kalmanız ihtimali söz konusu olacaktır.

 1. Amaç
 2. Öğretmenlerin ve/veya Eğitim Merkezlerinin Sorumluluğu
 3. Reklamların yayınlanmasına ilişkin kurallar
 4. İçerik Kaldırma Politikası
 5. Öğretmenler ve/veya Eğitim Merkezlerinin faaliyetlerinin geliştirilmesi
 6. Öğrenci Derecelendirmeleri
 7. Aramalar yoluyla sunulan hizmetler
 8. Denge hizmeti
 9. Öne Çıkan Reklam Hizmeti
 10. Doğrulanmış Öğretmen hizmetinin özel koşulları
 11. Görünürlük Hizmeti - Subires Paketi
 12. Potansiyel Öğrenciler
 13. Reklam bilgilerinin gönderilmesi
 14. Ulaşılabilirlik
 15. Bağlantı politikası
 16. Fikri mülkiyet
 17. Gizlilik Politikası
 18. Çerez politikası
 19. Güncelleme ve değişiklikler
 20. Küçükler
 21. Kararların işlenmesi
 22. Genel Kullanım Koşullarının Kararı ve Feshi
 23. Uygulanabilir mevzuat

GoStudent'ın Amacı

GoStudent, "gostudent.org" ("Web Sitesi") web sitesi aracılığıyla erişilebilen, staj veya dil değişimi sağlayıcılarının ("Öğretmenler" ve/veya "Eğitim Merkezleri") Sunulan alanlarda eğitim talep etmek için çeşitli alanlarda eğitim sunan reklamları ve staj veya dil değişimi alıcılarını ("Öğrenciler") yükleyin. Eğitmenler ve/veya Eğitim Merkezleri ve Öğrenciler birlikte kullanıcı ("Kullanıcılar") olarak anılacaktır. GoStudent, Kullanıcılarına doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir zaman herhangi bir eğitim hizmeti sağlamaz.

Bu Genel Koşullar, Platformun Öğretmenler veya Eğitim Merkezleri ile Tus Media arasındaki kullanımını düzenler ve platformda Öğretmen veya Eğitim Merkezi olarak kayıtlı tüm gerçek veya tüzel kişiler için geçerlidir. Tüzel kişiyseniz, platformu kullanmak ve hizmetlerden yararlanmak için, herhangi bir kısıtlamaya veya çekinceye tabi olmaksızın, temsil ettiğiniz kuruluş adına bu Genel Kullanım Koşullarına ve ayrıca platformun belirli hizmetlerini düzenleyen diğer özel koşullar ve Web Sitesinde yayınlanan kurallar ve/veya politikalara bağlı kalmayı kabul edersiniz.

Web Sitesindeki herhangi bir Öğretmen veya Eğitim Merkezine erişim ve kayıt, bu Genel Kullanım Koşullarının bilindiği ve kabul edildiği anlamına gelir.

Öğretmenlerin ve/veya Eğitim Merkezinin Sorumluluğu

 Eğitmen ve/veya Eğitim Merkezi, ulusal veya uluslararası mevcut mevzuatın yanı sıra iyi niyet, ahlak, iyi gelenekler ve kamu düzeni ilkelerine tabi olarak GoStudent'a erişim ve doğru kullanımından tamamen sorumludur. Özellikle bu kullanım koşullarına özenle uymayı kabul edersiniz.

Öğretmenler ve/veya Eğitim Merkezleri, GoStudent'ın hizmetlerini ve içeriklerini yasa dışı amaçlarla veya üçüncü tarafların haklarına ve çıkarlarına zarar verecek veya GoStudent'ın içeriğine herhangi bir şekilde zarar verebilecek, devre dışı bırakabilecek, etkileyebilecek veya bozabilecek niyetlerle kullanmaktan kaçınacaktır. ve hizmetleri. Aynı şekilde diğer Kullanıcıların GoStudent'ı normal şekilde kullanmasını veya bundan faydalanmasını engellemek yasaktır.

Tus Media, bu Web Sitesi aracılığıyla sağlanan verilerin üçüncü şahıslar tarafından kullanılmasından sorumlu değildir. Bu yükümlülüklere uymayanlar, doğacak her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olacaklardır. Tus Media, söz konusu erişimden veya üçüncü kişilerin yasa dışı kullanımından doğabilecek hiçbir sonuç, zarar veya zarardan sorumlu olmayacaktır.

Tus Media, Web Sitesinin Öğretmenleri ve/veya Eğitim Merkezleri tarafından sağlanan verilerin doğruluğundan sorumlu olmayacağı gibi, Kullanıcılar tarafından GoStudent'ta yayınlanan verilerin doğruluk eksikliğinden de hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Genel olarak Öğretmen ve/veya Eğitim Merkezi, örnek olarak ve sınırlama olmaksızın şunları taahhüt eder:

 • GoStudent'ı yasa dışı veya yetkisiz amaçlarla kullanmamak. Tus Media, terörist içeriğin yayılmasına karşı mücadeleye kendini adamıştır;

 • GoStudent'ı tamamen veya kısmen değiştirmemek veya tadil etmemek, GoStudent'ın işlevlerini veya hizmetlerini başka bir şekilde engellememek, devre dışı bırakmamak veya manipüle etmemek;

 • Sınai ve fikri mülkiyet haklarını veya kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemeleri ihlal etmemek;

 • GoStudent'ı hakaret etmek, karalamak, korkutmak, kendi imajını ihlal etmek veya diğer Kullanıcıları taciz etmek için kullanmamak;

 • GoStudent'ta yasa dışı, ırkçı, yabancı düşmanı, müstehcen, pornografik, küfürlü, iftira niteliğinde, yanıltıcı, hileli veya herhangi bir şekilde ahlaka veya kamu düzenine aykırı olan herhangi bir yorum veya bilgi yayınlamamak;

 • Diğer Öğretmenlerin ve/veya Eğitim Merkezlerinin ve Öğrenci olarak kayıtlı kişilerin e-posta hesaplarına erişememek;

 • Çok sayıda kişiye toplu ve/veya tekrarlayan e-postalar göndermeyin veya üçüncü tarafların e-posta adreslerini onların izni olmadan göndermemek.

 • GoStudent'ın iletişim formlarını, daha önce diğer GoStudent Kullanıcıları tarafından onaylanmayan ticari iletişimler göndermek için kullanmamak.

 • GoStudent'ı, ticari eylemleri gerçekleştirmek veya Kullanıcılar tarafından daha önce onaylanmayan ticari iletişimler göndermek amacıyla Kullanıcıların iletişim bilgilerini elde etmek için bir rehber olarak kullanmamak.

Kullanıcılara sağlanan hizmetler için ilgili mesleki faaliyete doğru şekilde kaydolmaktan sorumlu olanlar yalnızca Öğretmenler ve/veya Eğitim Merkezleridir, bu nedenle Tus Media sorumlu değildir ve Öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu izinleri almaktan tamamen muaftır.

Öğretmenler ve/veya Eğitim Merkezleri, gostudent.org'a kaydolarak mesleki faaliyetlerinden kaynaklanan yasal ve mali yükümlülüklere uyduklarını Tus Media'ya beyan ve garanti ederler.

Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın Tus Media, Genel Kullanım Koşulların Çözümü ve Feshi bölümü hükümleri uyarınca bu Genel Kullanım Koşullarına uymayan Öğretmenlerin ve/veya Eğitim Merkezlerinin GoStudent'a erişimini dilediği zaman reddetme hakkını saklı tutar. Bu anlamda Tus Media, İçerik Kaldırma Politikamızda belirtilen yükümlülüklere uymayan herhangi bir Öğretmen ve/veya Eğitim Merkezinin profilini, reklamını veya yorumlarını ortadan kaldırabilir.

Her halükarda Tus Media, (i) Kullanıcılara veya üçüncü taraflara gelebilecek herhangi bir kayıp ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı, sonuçsal ve/veya cezai zararın yanı sıra diğer nitelikteki zararlardan sorumlu olmayacaktır. Hizmetlerden ve Platform tarafından ve/veya Platform aracılığıyla gerçekleştirilen doğrudan veya dolaylı diğer faaliyetlerden elde edilenler; (ii) iş kayıpları (gelirde ve/veya beklenen tasarruflarda azalma, sözleşmelerin feshi, şerefiye kaybı veya maruz kalınan gereksiz harcamalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere); (iii) ticari itibar kaybı; (iv) Kullanıcıların herhangi bir veri sorumluluğunun kaybı; (v) ayrıca Tus Media'nın hiçbir durumda kar kaybından dolayı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Tus Media, söz konusu gecikme veya uyumsuzluk Tus Media'nın makul kontrolü dışındaki koşullara atfedilebilirse, işbu Genel Kullanım Koşullarından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden veya gecikmesinden sorumlu olmayacaktır. Aynı şekilde Tus Media, Öğretmenler ve/veya Eğitim Merkezlerinin faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikler kapsamında onlara uygulanan yükümlülükler konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Reklamların yayınlanmasına ilişkin kurallar

Aşağıdaki noktalardan herhangi birinin ihlali veya bunlara uyulmaması, reklamın kaldırılmasıyla sonuçlanacaktır:

Reklamın başlığı, adı, konumu, açıklaması, fotoğrafı veya videosu alanlarında telefon numaraları, web sayfaları veya e-posta adresleri gibi iletişim verileri yazılamaz veya görüntülenemez. Bu tür veriler, bu amaç için ayrılan özel alanlara girilecektir.

Duyuruların GoStudent temasıyla ilgili olması gerekmektedir; Örneğin bunlar kabul edilmez: ürün alımı veya satışı, finansman, yer kiralama vb.

Tüm eğitim merkezleri bu şekilde kabul edilir: akademiler, okullar, eğitim merkezleri, dernekler, eğitim veya danışmanlık şirketleri, kamuya hizmet veren bir kuruluşa sahip profesyoneller, kendi adını değil bir marka/ticari adı kullanan öğretmen grupları veya eğitmenler, eğitim merkezi (“Eğitim Merkezleri”) olarak kaydolmalıdır. Bu bağlantı aracılığıyla Eğitim Merkezinizi kaydedin: Eğitim Merkezleri için Kayıt.

Telefon numarasını doğrulayan her Öğretmen ve/veya Eğitim Merkezi, farklı konularda en fazla 3 ücretsiz duyuru yayınlayabilecektir. Yayınlanan duyuru sayısını artırmak amacıyla alternatif e-posta adreslerinin kullanılmasına izin verilmez.

Reklamlar, web sitesinde yayınlanan diğer reklamların gerçek içeriğini intihal edemez.

İçerik Kaldırma Politikası

Tus Media, Site veya platformda yasa dışı sayılabilecek her türlü içeriğin tespiti ve kaldırılmasına yönelik mekanizmalar oluşturmuştur. Bu içerikler, kişilik haklarının ihlali, fikri mülkiyet haklarının ihlali, iftira niteliğindeki faaliyetler, Öğretmenler ve/veya Eğitim Merkezleri tarafından sunulan hizmetlerin güvenliği, nefreti kışkırtma, terörizm ile bağlantılı içerikleri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir, yasa dışı sayılmasa da yayınlandıkları Web Sitesi veya platform için yeterli veya uygun olmayan içerikler de dahildir. Tus Media'nın yasa dışı içeriğin varlığından haberdar olması durumunda, talebi incelemeye devam edeceğiz ve uygun olduğu takdirde talebin derhal geri çekilmesini saglayacagiz..

Öğretmen ve/veya Eğitim Merkezi, bu Web Sitesinde veya Platformda herhangi bir tür yasa dışı veya uygunsuz içerik tespit ederse, lütfen gecikmeden aşağıdaki e-posta adresi aracılığıyla bizi bilgilendirin: legal@tusmedia.com. Bilgileri veya iletişimi mümkün olan en kısa sürede analiz edeceğiz ve uygun olduğu takdirde, bunları derhal geri çekeceğiz. Verilen bilgi, suç işlendiğine dair belirti veya bilgi nedeniyle ya da başka herhangi bir nedenle gerekli olması halinde ilgili makamlara bilgi vereceğiz.

Her halükarda, Web Sitesinden veya Platformdan herhangi bir yasa dışı veya uygunsuz içeriği kaldırmamız durumunda bu tür bilgileri barındıran Öğretmeni, Eğitim Merkezini veya üçüncü tarafı bilgilendireceğiz ve onlar da İçeriğin Tus Media tarafından geri çekilmesi kararına itiraz edebilirler. Öğretmenler, Eğitim Merkezleri veya üçüncü tarafların itiraz haklarını kullanmak ve iddialarını Tus Media'ya şu e-posta adresinden sunmak için beş [5] takvim günü süresi olacaktır: legal@tusmedia.com. İddialarınız doğrulandıktan sonra Tus Media, alınan kararı belirterek tarafınıza en kısa sürede yanıt verecektir.

Öğretmenler ve/veya Eğitim Merkezlerinin faaliyetlerinin geliştirilmesi

Bu Genel Kullanım Koşulları, Tus Media'nın Platformu Öğretmenlerin ve/veya Eğitim Merkezinin kullanımına sunduğu koşulları tanımlar. Öğrenciler Platformu, Öğretmenler ve/veya Eğitim Merkezleri ile mesaj göndererek veya bazı durumlarda telefon görüşmeleri yaparak (Öğretmen ve/veya Eğitim Merkezinin telefon numarasını görmeyi talep ettikten sonra) iletişim kurmak için kullanabilirler. Her iki senaryoda da Tus Media, Öğretmenin ve/veya Eğitim Merkezinin ilgili Öğrenciye yanıt verebilmesi veya iletişime geçebilmesi için gerekli verileri sağlayacaktır.

Tus Media, GoStudent Kullanıcıları arasında kurulan ekonomik, istihdam ve/veya diğer herhangi bir ilişkiden haberdar değildir ve bunlardan sorumlu değildir. Tus Media, Kullanıcılara, söz konusu iletişimin içeriğinden sorumlu olmaksızın yalnızca iletişim kurabilecekleri bir Web Sitesi sunmaktadır. Tus Media, Öğretmenler ve/veya Eğitim Merkezleri ile Öğrenciler arasındaki e-postaların içeriğine erişim sağlamamaktadır. Söz konusu temastan kaynaklanan her türlü faaliyet, Öğretmenlerin ve/veya Eğitim Merkezlerinin ve Öğrencilerin münhasıran sorumluluğu altındadır.

Tus Media, GoStudent Kullanıcıları arasında telefonla veya e-posta yoluyla yapılan iletişimlerin yanıtlanacağını garanti etmez. Öğretmenler ve/veya Eğitim Merkezleri, Öğrencilerden gelen soruların açılması ve cevaplanmasından tamamen sorumludur.

Tus Media, eğitim yöntemini, içeriğini ve öğretilen derslerde kullanılan materyalleri bilmez ve bunlardan sorumlu değildir. Bu hususlar yalnızca Kullanıcılar arasında kararlaştırılmalıdır.

Tus Media, aktivitenin gerçekleştiği yeri veya değişimlerin, pratiklerin ve/veya özel derslerin geliştirilmesi için Kullanıcılar tarafından mutabakata varılan programlara uyulmasını bilmez ve bundan sorumlu değildir.

Tus Media, Öğretmenlerin ve/veya Eğitim Merkezlerinin teknik yeterliliklerini bilmez veya garanti etmez ve bunların profesyonel öğretmen olup olmadıklarını veya faaliyetleriyle ilgili yasal ve mali düzenlemelere uyup uymadıklarını kontrol edecek bir yönteme sahip değildir.

Öğrenci Derecelendirmeleri

Öğrenciler, GoStudent aracılığıyla Öğretmenler ve/veya Eğitim Merkezleri tarafından sağlanan hizmetleri ücretsiz olarak değerlendirebilirler; bu değerlendirmeler Tus Media için herhangi bir sorumluluk doğurmaz ve Öğrenci, Tus Media'yı öğretmenlerden, eğitim kurumlarından veya herhangi bir ucuncu partiden alabileceği herhangi bir iddiaya karşı zararsız tutmayı taahhüt eder. 

Tus Media, İçerik Kaldırma Politikamız uyarınca hiçbir durumda ahlaka saldırı, kamu düzenine zarar verme veya küçük düşürücü nitelikte olmayacak şekilde yorumları denetler. Özellikle Tus Media, söz konusu hizmetle ilgili soruları telefon hizmeti aracılığıyla yanıtlamayacaktır.

Bakiye hizmeti

Öğretmenler ve/veya Eğitim Merkezleri GoStudent hesaplarına para yükleyebilir ve bu parayı daha sonra şu hizmetlerle sözleşme yapmak için kullanabilirler: Reklam yükleme ve reklamları öne çıkarma. Girilen paranın süresi dolmaz, dolayısıyla para GoStudent hesabında tutulacaktır.

Bakiye yalnızca GoStudent'ın sunduğu hizmetler için kullanılabilir ve para iade edilemez. Öğretmen ve/veya Eğitim Merkezinin Site hizmetlerinden çıkmak istemesi ve bakiyesinin olması durumunda bu iade yapılmayacaktır.

Bakiye kullanımı yoluyla herhangi bir abonelik hizmetinin etkinleştirilmesi (ister öne çıkan reklamlar ister platformda mevcut bir TusMedia premium hizmeti olan Doğrulanmış Öğretmen olsun),  hesapta yeterli bakiye olduğu sürece ve yoksa, bakiye yüklemeye bağlı kartın kullanılması yoluyla, Öğretmen ve/veya Eğitim Merkezi bakiyesi aracılığıyla bu hizmet için düzenli olarak ücretlendirilmenin kabul edildiği anlamına gelir.

Koşulların geri kalanı diğer ödeme yöntemleri için geçerli olanlarla aynıdır.

Öne Çıkan Reklam Hizmeti

GoStudent'a sınıflandırılmış hizmetler almak üzere abone olduğunuzda sınıflandırmanız, platforma kayıt olduğunuz tarihe göre hesaplanacaktır. Yani en yeni kayıt en yüksek sıralamayı alacak, en eski kayıt ise en düşük sıralamayı alacaktır. Yukarıdakilere bakılmaksızın, premium bir ürün satın alarak arama motorunda görünme süresini ve sıklığını artırmak mümkün olacaktır. Premium bir ürünün satın alınması, arama sonuçlarında söz konusu görünümün sıklığının, süresinin ve süresinin yapılandırılmasına olanak tanır. Bir kez daha, kayıt tarihi arama sonuçlarının sırasını belirleyecektir. Ancak ürünleri satın alırken, arama sonuçlarında daha yüksek görünürlük sağlayacak yeni bir tarih damgası alacaksınız.

Hizmetin süresi 30 takvim günüdür. Yukarıda belirtilen süre boyunca reklam, GoStudent arama motorunda sarı renkte vurgulanmış olarak görünecek ve her 4 günde bir otomatik olarak sıralamalarda yukarı çıkacaktır. Ancak TusMedia bu hizmetlerin sağlanmasında belirli bir başarı oranını garanti edemez veya vaat edemez. Görüntülenen reklamların etkisi, hem görüntülendiği bölgeye hem de eğitimlerin veya diğer hizmetlerin sağlandığı alana bağlı olacaktır. Örneğin, İngilizce derslerine olan talep ortalama olarak din derslerine olan talepten daha yüksek olma eğilimindedir. Sonuç olarak bu, TusMedia hizmetlerinin kullanımıyla elde edilen sonuçları doğrudan etkileyebilir.

 Abonelik her ay otomatik olarak yenilenecek ve tutar Öğretmen ve/veya Eğitim Merkezi kartından tahsil edilecektir. Öğretmen ve/veya Eğitim Merkezinde yeterli bakiye olması durumunda, bakiye karttan çekim yapılmaması için kullanılacaktır.

Öğretmen ve/veya Eğitim Merkezi, hizmetin yenilenmesini dilediği zaman kişisel alanının Duzenleme alanından iptal edebilir. Öğretmenin aboneliği bir sonraki yenileme tarihinden 3 gün öncesine kadar iptal etmesi durumunda hizmet yenilenmez. Hizmetin son 3 günü içerisinde iptal edilmesi durumunda Tus Media aboneliği bir ay daha yenileyecek ve hizmet bir sonraki ay iptal edilecektir.

Herhangi bir abonelik hizmetinin etkinleştirilmesi veya bakiyenin yüklenmesi için kart verileri, Redsys Servicios de Procesamiento SL tarafından şifrelenmiş biçimde toplanacaktır. (“Redsys”) uzaktan elektronik ödeme operasyonlarından sorumludur. Redsys gizlilik politikalarına buradan, kullanım şartlarına ise buradan ulaşabilirsiniz.

Redsys İşleme Hizmetleri. SL., GoStudent'ta satın alma işlemleri gerçekleştirmek için söz konusu verileri bağımsız olarak saklayacak ve işleyecektir.

Tus Media, Öğretmen ve/veya Eğitim Merkezinin bu Koşullara uymaması veya hizmetin kullanımının yasal sorumluluk doğurması durumunda hizmetin kullanımını askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

Arjantin için Öne Çıkan Reklam hizmetinin fiyatı aylık olarak incelenecek, dolayısıyla yeni işe alınanlar ve aktif aboneliklerin fiyatı burada yayınlanan Tüketici Fiyat Endeksi IPC'ye göre güncellenecektir.

Doğrulanmış Öğretmen hizmetinin özel koşulları

Hizmet süresi kontrat tarihinden itibaren 365 gündür. Hizmetle sözleşme imzalanırken otomatik yenileme etkinleştirilir, böylece her 365 günde bir Doğrulanmış Öğretmen hizmetinin ücreti o anda yürürlükte olan tutar üzerinden yeniden tahsil edilecektir. Hizmetin otomatik olarak yenilenmesini istediğiniz zaman hesap ayarlarından iptal edebilirsiniz.

Hizmet sözleşmesi yapmak için aşağıdaki gereksinimlere sahip olmak gerekir:

 • Türkiye'de ikamet etmek.

 • Türk cep telefonu numarasına sahip olun.

 • Öğrencilerle veya eski öğrencilerle özel öğretmen olmak. Hizmetle sözleşme imzalandıktan sonra, avantajlardan yararlanmak için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir:

 • Telefon numarasını SMS yoluyla doğrulamanız gerekir. Bu SMS'in hiçbir ek maliyeti yoktur.

 • Profilde incelemeleriniz olmalı veya en az bir öğrenci veya mezunun inceleme yapmasını sağlamalısınız.

 • Profilde gerçek ve yakın çekim bir fotoğrafınız bulunmalıdır.

Redsys İşleme Hizmetleri. SL., GoStudent'ta alışveriş yapmak için söz konusu verileri özerk bir şekilde saklayacak ve işleyecektir; Redsys İşleme Hizmetlerinin Şartlar ve Koşullarına erişebilirsiniz. SL Aşağıdaki bağlantıdadir:

Doğrulanmış Öğretmen hizmetini iptal etmek istiyorsanız, ücretlendirme hizmetin yenilenmesinden 7 gün önce yapıldığından bunu en az sekiz (8) iş günü önceden yapmanız gerekir.

Görünürlük Hizmeti: Jump Paketi

Öğretmen ve/veya Eğitim Merkezi, Öğretmen ve/veya Eğitim Merkezi reklamlarının GoStudent arama motorunun en üst konumlarına ayrı ayrı yüklenmesine olanak tanıyan yükleme paketleri veya bonuslar kiralayabilir. Paketlerin süresi, daralma tarihinden itibaren maksimum doksan (90) takvim günüdür.

Öğretmen ve/veya Eğitim Merkezinin e-posta adresine reklam bilgilerinin gönderilmesi

GoStudent Öğretmeni ve/veya Eğitim Merkezi olarak kaydolmak, yönetim alanlarımıza erişim veya Öğrenci iletişim formlarımızı kullanmak (e-postayla veya telefon numarasını görüntüleme talebiyle), Tus Media tarafından ticari ve reklam bilgilerinin gönderilmesi için açık yetki anlamına gelir. Söz konusu yetkiyi iptal etmek isterseniz, bunu istediğiniz zaman https://ozelders.gostudent.org/help/ iletişim formumuzu kullanarak yapabilirsiniz.

Potansiyel Öğrenciler

Doğrulanmış Öğretmen hizmetine abone olan Öğretmenler ve/veya Eğitim Merkezleri, Potansiyel Öğrenciler hizmeti aracılığıyla iletişime geçen diğer öğretmenlere gönderdikleri mesajlara yanıt alamayan öğrencilerle iletişime geçme şansına sahip olacak.

Bu hizmet için ödeme yaptığınızda, sizinle iletişime geçmek isteyen öğrencilere erişim sağlamak için ödeme yapmış olursunuz. Hizmetle sözleşme imzalandıktan ve öğrenciyle iletişime geçildikten sonra GoStudent, öğrencinin yanıt vermemesi veya daha sonra portal aboneliğinden çıkması durumunda sorumlu tutulmayacaktır.

Ulaşılabilirlik

Öğretmen ve/veya Eğitim Merkezi, internette gezinmek ve GoStudent'a erişim için gerekli hizmet ve donanıma sahip olmaktan sorumludur. Web Sitesine erişimde herhangi bir olay veya zorluk yaşanması durumunda Öğretmen ve/veya Eğitim Merkezi Tus Media'yı info@ozelders.gostudent.org adresinden bilgilendirebilir. Olayı analiz etmeye devam ederiz ve Öğretmene ve/veya Eğitim Merkezine sorunun mümkün olan en kısa sürede nasıl çözüleceği konusunda talimatlar veririz..

Tus Media, hizmet kesintileri, bağlantı hataları, İnternet erişim hizmetinin mevcut olmaması veya eksiklikleri, İnternet ağındaki kesintiler veya Tus Media'nın kontrolü dışındaki herhangi bir sebepten dolayı sorumlu olmayacaktır.

 Özellikle Tus Media, önceki paragrafta açıklanan kesintilerin Birleşik Krallık'ta yaşanmayacağını veya bu ülke için telefonla yardım hizmetinin işlerliğini garanti etmez.

Aynı şekilde Tus Media, üçüncü tarafların sözleşme yoluyla Tus Media ile bağlantılı olup olmadığına bakılmaksızın, üçüncü tarafların eylemlerinden veya ihmallerinden sorumlu olmayacaktır.

Bağlantı politikası

Tus Media, Öğretmen ve/veya Eğitim Merkezinin, Tus Media ile ilgisi olmaması kaydıyla, GoStudent aracılığıyla üçüncü şahıslar tarafından sunulan fayda ve hizmetlere erişmesini sağlayan bağlantılı içeriklerden (Bağlantılar) kaynaklanan herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Dolayısıyla Tus Media, burada yer alan bilgilerden veya bu bilgilerden kaynaklanabilecek etkilerden sorumlu değildir. Herhangi bir Öğretmen, Eğitim Merkezi veya üçüncü taraf, bu tür bağlantıların hukuka, ahlaka veya kamu düzenine aykırı olabileceğini gözlemlerse, bizi info@ozelders.gostudent.org e-postası aracılığıyla bilgilendirmelidir.

Fikri mülkiyet

Öğretmen ve/veya Eğitim Merkezi, GoStudent'ta yer alan herhangi bir materyalin ve bilginin, yasa dışı veya cezai faaliyetlerde bulunmak ve/veya fikri ve sınai mülkiyet düzenlemelerini veya geçerli yasal sistemin diğer herhangi bir normunu ihlal eden faaliyetlerde kullanılmasından feragat eder. .

Öğretmen ve/veya Eğitim Merkezi'ne Web Sitesine erişim için verilen yetki, Tus Media'nın fikri veya sınai mülkiyet haklarından feragat ettiği, ilettiği veya tamamen veya kısmen devrettiği anlamına gelmez. Olası bir şüpheye mahal vermemek adına, öğretmenlerin ve eğitim merkezlerinin fikri ve sınai mülkiyet haklarını, diğer üçüncü taraf haklarını veya platformun sağlayıcısının veya platform dışında üçüncü kişilerin haklarını kullanmasına izin verilmeyecektir. Yukarıda belirtilen hakları, bu sözleşme ilişkisinde öngörülenin dışında başka bir amaçla da kullanamazlar.

Tus Media Web Sitesi içeriğinin herhangi bir şekilde silinmesine, gizlenmesine veya manipüle edilmesine izin verilmez. Aynı şekilde, içeriğin tamamının veya bir kısmının herhangi bir şekilde değiştirilmesi, kopyalanması, yeniden kullanılması, istismar edilmesi, çoğaltılması, kamuya açıklanması, ikinci veya daha sonra yayın yapılması, dosya yüklenmesi, posta ile gönderilmesi, iletilmesi, kullanılması, işlenmesi veya dağıtılması yasaktır. Tus Media'nın veya uygun olduğu hallerde ilgili hakların sahibinin açık yazılı iznine sahip değilseniz, Tus Media web sitesini kamusal veya ticari amaçlarla kullanabilirsiniz.

Gizlilik Politikası

Öğretmenler, işbu Genel Kullanım Koşulları kapsamında Tus Media'ya sağlanan tüm kişisel verilerin yanı sıra Tus Media tarafından sağlanan aracılık hizmetinin kullanılmasıyla oluşabilecek tüm kişisel verilerin bu sözleşme ilişkisini yürütmek ve yönetmek ve uygun olduğu durumlarda gerekli yasal yükümlülüklere uymak amacıyla, Veri Sorumlusu olarak Tus Media tarafından ele alınacağı konusunda bilgilendirilir. Öğretmenler erişim, düzeltme, silme, işleme sınırlama ve itiraz haklarını işbu Genel Kullanım Koşulları başlığında belirtilen adresten Tus Media ile iletişime geçerek kullanabilir. Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi için Tus Media'nın gizlilik politikasına buradan erişebilirsiniz.

Bağlı şirketler

Bu Genel Kullanım Koşullarını kabul ederek Tus Media, S.L. (“Tus Media”), veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi (kimlik verileri, telefon numarası, e-posta ve ayrıca öğrettiğiniz konular veya varsa özgeçmiş gibi herkese açık profilinizde sağlanan diğer bilgiler) GoStudent GmbH ve bağlı kuruluşları burada listelenmiştir, böylece bu kuruluşlar telefon ve/veya e-posta yoluyla ticari iletişimler gönderebilir.

Tus Media'nın posta adresine (Calle Pallars 3-5 Edificio B, 3-2, 08402 Granollers, İspanya) veya gizlilik@tusmedia.com e-posta adresine yazarak onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.

Çerez politikası

Öğretmenler ve/veya Eğitim Merkezleri Tus Media Çerez Politikasına bu bağlantıdan ulaşabilirler: Çerez Politikası

GoStudent'ın Güncellenmesi ve Değiştirilmesi

Tus Media, bu Genel Kullanım Koşullarını yürürlükteki mevzuata, yeni içtihatlara ve olağan piyasa uygulamalarına uyarlamak amacıyla herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.

Tus Media, bu Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Aynı şekilde Tus Media, belirlenenlerin ötesinde herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin, Web Sitesinde yer alan bilgileri, bu bilgilerin yapılandırılması ve sunumunda ve erişim koşullarında yürürlükteki mevzuata göre herhangi bir zamanda güncelleme, değişiklik yapma veya ortadan kaldırma hakkını saklı tutar. Tus Media, bu Genel Kullanım Koşullarında herhangi bir değişiklik yapılmadan on beş (15) takvim günü önce Öğretmenlere ve/veya Eğitim Merkezlerine e-posta yoluyla bildirimde bulunacaktır.

Tus Media, aşağıdaki durumlardan herhangi biri meydana geldiğinde Genel Kullanım Koşullarında derhal geçerli olmak üzere değişiklik yapma hakkını saklı tutar: (1) yasal veya güvenlik gereklilikleri nedeniyle gerektiğinde; (2) Platformda veya Web Sitesinde, hizmetin kendisinde veya uygun olduğu durumlarda ek hizmetlerde teknik nitelikteki herhangi bir değişiklik veya ayarlamadan kaynaklandığında; (3) değişiklik, Tus Media'nın görüşüne göre güvenliğe zararlı veya yasa dışı, saldırgan, uygunsuz veya ayrımcı olan unsurların ortadan kaldırılmasına veya değiştirilmesine karşılık geldiğinde ve/veya (4) çevrimiçi aracılık hizmetlerinin, Öğrenci veya Öğretmenlerin ve/veya Eğitim Merkezlerinin dolandırıcılığa, kötü amaçlı bilgisayar programlarına, spam'a, veri güvenliği ihlallerine veya diğer siber güvenlik risklerine karşı korunmasına ilişkin öngörülemeyen ve yakın bir tehlikeyle başa çıkmak gerektiğinde

18 Yaşından Küçükler

Genel olarak, GoStudent hizmetlerinden yararlanmak için reşit olmayanların, GoStudent aracılığıyla kendi gözetimleri altında gerçekleştirilen tüm eylemlerden sorumlu olacak ebeveynlerinin, vasilerinin veya yasal temsilcilerinin iznini önceden almış olmaları gerekir. Açıkça belirtildiği hizmetlerde erişim yalnızca ve münhasıran 18 yaş üstü kişilerle sınırlandırılacaktır.

Taleplerin işlenmesi

Tus Media, bu e-posta adresini Öğretmenlerin ve/veya Eğitim Merkezlerinin taleplerini işleme koymaları için kullanılabilir hale getirir. Bu iddialar Tus Media tarafından makul bir süre içerisinde işleme alınacak ve önem ve karmaşıklıklarına göre orantılı bir şekilde ele alınacaktır.

Genel Kullanım Koşullarının Kararı ve Feshi

 GoStudent'ta sunulan hizmetlerin ve içeriklerin sağlanması süresizdir.

Öğretmenler ve/veya Eğitim Merkezleri diledikleri zaman Platform üzerinden, hesap ayarlarında yer alan linkten veya TusMedia'dan alacakları e-postaların alt kısmında yer alan linkten abonelikten çıkabilirler. Aboneliği iptal ettiğinizde, bu Genel Kullanım Koşullarından kaynaklanan sözleşme ilişkisinin geçerliliği sona erecektir (sözleşmenin feshinden sonra bile geçerli olduğu anlaşılabilecek maddelerle ilgili olanlar hariç).

Örnek olarak ve sınırlama olmaksızın, aşağıda açıklanan davranış Genel Kullanım Koşullarının ihlali olarak kabul edilecektir: (i) Web Sitesinin veya Platformun Tus Media'nın veya Ögretmenlerinin fikri mülkiyet haklarını herhangi bir şekilde ihlal edecek şekilde uygunsuz veya hileli kullanımı (ii) Platformu geçerli düzenleme veya kanunların ya da bu Genel Kullanım Koşullarının izin vermediği amaçlarla kullanmak; ve/veya diğerlerinin yanı sıra, (iv) Genel ve/veya Özel Kullanım Koşullarının ihlali.

Tus Media, bir Öğretmen ve/veya Eğitim Merkezindeki tüm çevrimiçi aracılık hizmetlerinin sağlanmasını sona erdirmeye karar verirse, fesih yürürlüğe girmeden en az otuz (30) takvim günü önce onlara e-posta yoluyla kararı haklı gösteren nedenlerin bir açıklamasını sunacaktır. .

Fesih durumunda Tus Media, Öğretmen ve/veya Eğitim Merkezine, buradaki talep formunu doldurarak fesih neden olan gerçekleri ve koşulları açıklama fırsatını sunacaktır: ozelders.gostudent.org/help/. Fesih Tus Media tarafından iptal edilirse Tus Media, Öğretmeni ve/veya Eğitim Merkezini gereksiz gecikme olmaksızın eski durumuna döndürecektir.

Tus Media, işbu Genel Kullanım Koşullarının Öğretmenler tarafından ihlal edilmesi durumunda, daha önce belirtilen bildirim süresine uymaya gerek kalmaksızın ve yalnızca aşağıdaki durumlarda hizmeti sonlandırabilir veya askıya alabilir: (i) yasal yaptırımlara tabidir. veya Tus Media'nın, bir Öğretmene ve/veya Eğitim Merkezine yönelik tüm aracılık hizmetlerinin sağlanmasını, öngörülen bildirim süresine uymamıza izin vermeyecek şekilde sonlandırmasını veya kısıtlamasını gerektiren düzenleme yükümlülüğü; (ii) Ulusal bir yasa uyarınca zorlayıcı bir nedenden dolayı hizmeti sonlandırma hakkını kullanması; ve/veya (iii) etkilenen Öğretmen ve/veya Eğitim Merkezinin geçerli Genel Kullanım Koşullarını defalarca ihlal etmesi. Bu durumlarda Tus Media, etkilenen Profesöre ve/veya Eğitim Merkezine, gereksiz bir gecikme olmaksızın, kararı gerekçelendiren nedenlerin bir açıklamasını sunacaktır. Ancak Tus Media'nın hizmetlerin feshedilmesine veya askıya alınmasına neden olan belirli gerçeklerin, durumların veya nedenlerin iletilmesini engelleyen yasal veya düzenleyici yükümlülüklere tabi olması veya hizmetin Öğretmen ve/veya Eğitim Merkezi Tarafından kullanımında Genel Koşulların tekrar tekrar ihlal edilmesi nedeniyle feshedilmesi durumunda, Tus Media'nın bu tür bir ihlali kanıtlaması şartıyla bu geçerli olmayacaktır.

Uygulanabilir mevzuat

GoStudent'ın Genel Kullanım Koşulları ve geri kalan yasal koşulları, her bir uç noktasında İspanyol yasalarına tabidir.

GoStudent ile ilgili tüm konular İspanyol yasalarına tabidir ve Öğretmenin ve/veya Eğitim Merkezinin ikamet yerinin yargı yetkisine tabidir. Öğretmen ve/veya Eğitim Merkezinin İspanya dışında ikamet etmesi durumunda, Tus Media ve Öğretmen ve/veya Eğitim Merkezi, diğer tüm yargı yetkilerinden açıkça feragat ederek, Barcelona (İspanya) şehrinin Mahkemelerine ve Mahkemelerine başvurur.

 

 

Use our Smart Finder
© 2007 - 2024 ÖğretmenBulun Site haritası: Özel öğretmenler